ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την “Ετήσια Συντήρηση Λεβητοστασίων”