ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ.