ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ