Παρατηρητήριο για τον έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών

Παρατηρητήριο για τον έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2018 λειτουργεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη) «Παρατηρητήριο» για τον έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 με τίτλο «Equal2Health».

Σκοπός του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων η εξέταση, ενημέρωση και στήριξη των πολιτών και ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (και ανασφάλιστων) σχετικά με τις συνήθεις ψυχιατρικές, νευρολογικές και καρδιολογικές παθήσεις με απώτερο στόχο την ισότιμη πρόσβαση τους στην υγεία.

Στο «Παρατηρητήριο» δραστηριοποιείται ψυχίατρος, καρδιολόγος και νευρολόγος κατά τις απογευματινές ώρες και η πρόσβαση είναι δωρεάν.

Μπορείτε να καλείτε για ραντεβού απογευματινές ώρες (3-8μμ) Δευτέρα ως Πέμπτη
Τηλ. 2313-324268

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Μιχαηλίδου Βαρβάρα / Scientific Manager
Μαρκοπούλου Μαρία / Project Manager

Διαθέσιμα αρχεία