ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράταση της προθεσμίας για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων σε διαδικασία απεξάρτησης σε β’ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βιολογική Καλλιέργεια και στην Ανακύκλωση / Επανάχρηση της πράξης με τίτλο “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ 5041635

Β’ κύκλος υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης είκοσι (20) ωφελούμενους της ομάδας στόχου: «Απεξαρτημένα άτομα ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης» για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και την πιστοποίησή τους από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1) Βιολογική Καλλιέργεια, δέκα (10) άτομα και

2) Ανακύκλωση/Επανάχρηση, δέκα (10) άτομα

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω:

Διαθέσιμα αρχεία