«Επισήμανση επί της Διακήρυξης Νο 011/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ανακαίνιση του κτιρίου του τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ – Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης DETOX του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), (CPV: 45453000-7).

Διαθέσιμα αρχεία