ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 003/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Κοινός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Καυσίμων (CPV: 09100000-0) Νο 003/2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στον Φορέα, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.