Εξιτήριο

Το έντυπο “Εξιτήριο” παραδίδεται εις διπλούν, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Νοσηλείας στον ασθενή ή στον συνοδό του, το οποίο προσκομίζει στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών (κτήριο Διοίκησης). Εκεί εκδίδεται το ηλεκτρονικό εξιτήριο με επισυναπτόμενο το αντίστοιχο του Τμήματος Νοσηλείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο ΑΜΚΑ του ασθενούς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.