ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Επαναληπτικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών για την μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Ξενώνα Διάπλους.

Διαθέσιμα αρχεία