ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (1 ΜΑΓΕΙΡΑΣ, 1 ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ, 1 ΠΛΥΝΤΗΣ) CPV 55321000-6 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.»Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». ( του άρθρου 117 του Ν. 4412/16)

Διαθέσιμα αρχεία