ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

Πρόχειρο Κοινό Διαγωνισμό για τις Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV:90921000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, στα Νοσοκομεία: α) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και β) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ –Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).