ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 026/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000-0)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού Νο 026/2017 για την Προμήθεια Καυσίμων (CPV: 09100000-0), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” και του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους (βενζίνη αμόλυβδη , πετρέλαιο κίνησης , πετρέλαιο θέρμανσης ) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης αυτών στον Φορέα.