ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΥΟ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ Α΄ & Β΄ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) (CPV 70121200-7)

Διαθέσιμα αρχεία