ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις»

Α) CONTRA CLUB.

Β) Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων.

Σας ενημερώνουμε ότι, η Οργανική Μονάδα  Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ.«Γ. Παπανικολάου» είναι δικαιούχος της Πράξης «Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και τις ‘Νόμιμες Εξαρτήσεις’/ Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με κωδικό ΟΠΣ 5045463, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και η υλοποίησή της έχει ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2021.

Στην εν λόγω Μονάδα λειτουργούν δύο Δομές: Το «CONTRA CLUB» & Η «Μονάδα Παθολογικής Χρήσης Διαδικτύου Ενηλίκων».

Διαθέσιμα αρχεία