Δελτίο Τύπου για την Ευρωπαική Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών

Σας ενημερώνουμε ότι η Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς. Στο Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών διασφαλίζεται από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/-τριών Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 60 του Ν.4368/2016 και Α3δ/Γ.Π.οικ./10976/10-02-2017), καθώς και βάσει της συνεδρίασης του Δ.Σ. 4ης/07.4.2017 που αποφάσισε για την μετονομασία και αναβάθμιση του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη ως Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/-τριών Υπηρεσιών Υγείας (Γ.Π.Δ.Λ.Υ.Υ.). Επισυνάπτεται, προς ενημέρωση των πολιτών, ανάρτηση της “Ευρωπαικής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών”, η οποία διακηρύσσει τα  δεκατέσσερα (14) σημεία δικαιωμάτων των ασθενών.

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας