Διενέργεια ανοιχτού, κοινού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να διενεργήσει ανοιχτό κοινό διαγωνισμό για την Προμήθεια «ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ» (για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) – CPV (24100000-5).

Διαθέσιμα αρχεία