Απευθείας ανάθεση για τον ετήσιο έλεγχο των αναλκυστήρων

Το Γ.Ν.Θ. “Γ.Παπανικολάου” ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την από 02-11-2015 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ετήσιο έλεγχο τριών (3) ανελκυστήρων.

Διαθέσιμα αρχεία