«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1879/25-1-2018 εισήγηση του Προισταμένου του Τμήματος Επιστασίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των δεκαεννιά οχημάτων του Ψ.Ν.Θ. για ένα έτος από 05-03-2018 έως 04-03-2019,συνολικού προϋπολογισμού έως 10.000,00€ με το Φ.Π.Α.