ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με τις αρ. 16/Δ4/05-03-2020  & 17/Δ4/06-03-2020 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών της Αποθήκης Γενικού Υλικού,  πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

 1)  3.000  TEM. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  X-LARGE

 2)   3.000  ΤΕΜ.  ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 60Χ90

 3)      480  ΤΕΜ.  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 5εκ.

 4)      480  ΤΕΜ.  ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΜΕΤΑΞΩΤΗ 5εκ.

 5)      240  ΤΕΜ.  ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΩΝ 1.000gr

 6) 50.000  ΤΕΜ   ΓΑΝΤΙΑ LATEX  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ

                              ΠΟΥΔΡΑ ΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ LATEX . Οι ποσότητες των γαντιών θα είναι:

                              α) 25.000 τεμ. Medium

                              β) 15.000 τεμ. Large

                              γ) 10.000 τεμ. Small

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη για το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., μέχρι τις 17-03-2020, ημέρα Τρίτη    και έως τις 13:00 μ.μ., στη διεύθυνση Λαγκαδά 196, 56430 Σταυρούπολη,  Θεσσαλονίκη.

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 10/03/2020                                                                  

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                      
ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ  ΜΑΡΙΑ                           

Διαθέσιμα αρχεία