« ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την από 02-08-2016 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για τον ετήσιο έλεγχο του έτους 2016-2017, δέκα τριών (13) ανελκυστήρων στις ακόλουθες δομές του Ψ.Ν.Θ.:

Διαθέσιμα αρχεία