«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4573/05-07-2018 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

 

1)  20 TEM. ΤΑΨΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (πλάτος 52,5εκ., μήκος 64,5εκ.,βάθος 7εκ.)

2)  10  ΤΕΜ . ΤΑΨΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (πλάτος 32,5εκ., μήκος 52,5εκ.,βάθος 7εκ.)

3)  15  ΤΕΜ.  ΡΕΣΩ ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (πλάτος 17,5εκ., μήκος 32εκ.,βάθος 10εκ.)

4)  25  ΤΕΜ.  ΧΎΤΡΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ  (ύψος 27,5εκ., διάμετρος 29,5 εκ.)

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 14-08-2018, ημέρα  Τρίτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 16-08-2018, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376 & 2313324201 .

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 07/08/2018

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ