«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6699/20-07-2018 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

 

1)  4.000 TEM. ΚΥΠΕΛΛΑ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100-120ml

2)  200  ΤΕΜ .ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΆΝΟΥΛΑ

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΟΥΡΩΝ

3)  2.000 ΤΕΜ. ΠΟΔΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

4)  50 ΤΕΜ. ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΔΡΙΚΑ

5)  45 ΤΕΜ. ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΡΟΛΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 εκ. ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΗ

ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

6)  240 ΤΕΜ. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΗ  5εκ.

7)  240 ΤΕΜ. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  5εκ.

8)  2.000 ΤΕΜ. ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ  1,9Χ7,2εκ.

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 02-08-2018, ημέρα  Πέμπτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 03-08-2018, ημέρα Παρασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 27/08/2018

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

                           

                              α.α.

           ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

     ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ