«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6683/21-06-2018 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών :

  1. Αφαλατικό γενικής χρήσης για χώρους υγιεινής για όλες τις επιφάνειες. Να διαλύει άλατα, πουρί καθώς και άλατα ασβεστίου και σκουριές από βρύσες & ανοξείδωτα. Συσκευασία έως 5lt. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 150lt. (413348)
  2. Χλωρίνη παχύρευστη με άριστα αποτελέσματα απολύμανσης, κατάλληλη να καθαρίζει και να λευκαίνει, με ευχάριστο άρωμα και έγκριση Ε.Ο.Φ. & Ε.Μ.Χ.Π.

Συσκευασία έως 2lt. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 240 ΤΜΧ. (41-2023)

 

  • Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 27-06-2018 ημέρα Τετάρτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr)
  • Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
  • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.
  • Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 28-06-2018, ημέρα Παρασκευή.
  • Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.
  • Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.