: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ .Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου , σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 23η/09-12-2016 (θέμα 78ο) , πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για όλα τα είδη του Πίνακα Β, βασικός εξοπλισμός και απαιτούμενη ενδυμασία για την υπηρεσία φύλαξης.