ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 8689/18-03-2016 κ 8690/18-03-2016 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

1. 30.000 TEM. ΓΑΝΤΙΑ ΛΑΤΕΞ Μ.ΧΡ.ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ.
2. 2400 ΤΕΜ. ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΑ
3. 1.500 TEM. ΠΑΝΑ ΒΡΑΚΑΚΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ No EXLARGE
4. 50 ΤΕΜ. ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΛΟ 50 ΕΚ. ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ
5. 2000 ΤΕΜ. ΤΡΑΥΜΑΠΛΑΣΤ 1,9Χ7,2 ΕΚ. ΠΕΡ.
6. 1200 ΤΕΜ. ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.ΧΡΗΣΗΣ 60Χ90ΕΚ
7. 30KG ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΤΟΥ 1KG
8. 180 TEM. ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 6LT ΚΙΤΡΙΝΑ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 04-04-2016, ημέρα Δευτέρα και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56 429, Θεσσαλονίκη, Fax : 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 05-04-2016, ημέρα Τρίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324112.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 30/04/2016

Διαθέσιμα αρχεία