ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7347/01-02-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών: 2.000 TEM. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EX-LARGE 2.000 TEM. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EX-LARGE

1)  2.000 TEM. ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ EX-LARGE

2)  300 ΤΕΜ.  ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 εκ.

3) 100  ΤΕΜ.  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 100% ΣΙΛΙΚΟΝΗ  Νο 18

4)   1.000 ΤΕΜ.  ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ   – 500 ΤΕΜ. Νο 20

– 500 ΤΕΜ. Νο 22

5)   3.000 ΤΕΜ.  ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ  ΞΥΛΙΝΗ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 12-02-2019, ημέρα  Τρίτη  και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 13-02-2019, ημέρα   Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 07/02/2019                                                                   


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΕΡΒΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
                             

Διαθέσιμα αρχεία