ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- Ψ.Ν.Θ.»

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 801/01-11-2016Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά του παρακάτω είδους :

Διαθέσιμα αρχεία