ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7349 /04-02-2019 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

  1. ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΡΑΦΗ   

        ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ

        α) ΜΙΚΡΕΣ  400 Kgr     45Χ55 εκ. περίπου

        β) ΜΕΣΑΙΕΣ 400 Kgr   60Χ80 εκ. περίπου

  • 240 Τεμ. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΛΟ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ  ΤΟΥ 1Kgr ΛΕΥΚΟΥ

        ΧΡΩΜΑΤΟΣ 100% ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ

  • 400 ΠΑΚΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ-ΖΑΚ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ  

        ΛΕΥΚΟΥ   ΧΡΩΜΑΤΟΣ 100% ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 200-250 ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΠΑΚΟ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 12-02-2019, ημέρα Τρίτη   και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56430 Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr).

Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 13-02-2019, ημέρα Τετάρτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Θεσσαλονίκη 07/02/2019                                                                   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ        
            ΠΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                        

Διαθέσιμα αρχεία