ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ .Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 13η/26-5-2016 (θέμα 49ο) , πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για όλα τα είδη του Πίνακα 1, βασικός εξοπλισμός και άπαξ αγορές ειδών καθαρισμού.

Διαθέσιμα αρχεία