ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ

Το Γ.Ν.Θ. « Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»- Ψ.Ν.Θ., ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το υπ’ αρ.1329 /21-03-2019 Δελτίο Αίτησης Έρευνας Αγοράς και Έγκρισης Προμήθειας για Παροχή Υπηρεσιών από τρίτους για Συντήρηση- Επισκευή Εξοπλισμού, του Ξενώνα «Διάπλου», πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των παρακάτω ειδών:

15 ΤΕΜ  ΑΝΑΤΟΜΙΚΑΣΤΡΩΜΑΤΑ    Διαστ. 1,90Χ0,85

Διαθέσιμα αρχεία