«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ »

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ., σύμφωνα με την εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου , για την πραγματοποίηση Θερινής Κοινοβιακής Διαβίωσης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ και φιλοξενίας μελών και εργαζομένων των Προγραμμάτων Herzogsägmühle και HausRöhling της Γερμανίας, προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους 8.050,00 Ευρώ , πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της Θερινής Κοινοβιακής Διαβίωσης του Π.Ε.Θ.Ε.Α. ΑΡΓΩ.