«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), , σύμφωνα με την Γ-1 Αίτηση Εξωσυμβατικών Υπηρεσιών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους του κτιρίου της Μονάδας Αιμοδοσίας.