: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), , σύμφωνα με την Γ-1 Αίτηση Εξωσυμβατικών Υπηρεσιών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την Αποκατάσταση τοπικών φθορών και ενίσχυση του ξύλινου φορέα του κέλυφους του κτιρίου Αιμοδοσίας του Ψ.Ν.Θ. ,προυπολογισμού 4.960,00€