«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12827/25-06-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργείου που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης διαμερίσματος του Ψ.Ν.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 7.800,00€ με το Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Μακεδονίας 21, (Διαμέρισμα Δ1, 1ου ορόφου) – Θεσσαλονίκη.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ:

 1. ΛΟΥΤΡΟ: Πλήρης ανακατασκευή του χώρου και των εγκαταστάσεων με αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής του λουτρού, δηλαδή της μπανιέρας της λεκάνης με καζανάκι και του νιπτήρα εκ πορσελάνης, της βρύσης του νιπτήρα και της μπαταρίας του μπάνιου, του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Αγορά και τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής, βρυσών πλακιδίων και εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης.
 2. ΚΟΥΖΙΝΑ: Αποξήλωση των παλιών υδραυλικών εγκαταστάσεων και αντικατάστασής τους. Αποξήλωση του υφιστάμενου κτιστού πάγκου κουζίνας και των ντουλαπιών πάνω και κάτω του πάγκου.
 3. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ: Αποξήλωση παλαιού ξύλινου εκ νοβοπάν διαχωριστικού χωρίσματος και κατασκευή νέου τοιχώματος πάχους 10 εκ. από διπλή γυψοσανίδα με μόνωση πετροβάμβακα και πόρτα ξύλινη 80 εκ.
 4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί γενικώς, τοίχων με πλαστικό χρώμα αρίστου ποιότητας, οροφών με υδρόχρωμα, ελαιοχρωματισμοί κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων όλου του ορόφου.
 • Καθαρισμός και απομάκρυνση των διάφορων φθαρμένων σοβάδων – σκυροδέματος, των παλιών ειδών υγιεινής και των ντουλαπιών κουζίνας.

 

 • Η συνολική δαπάνη των εργασιών, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών, μικροϋλικών, εξαρτημάτων, γενικών δαπανών μισθοδοσίας, ασφάλισης και του Φ.Π.Α ανέρχεται στις 7.800,00€. 
 • Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά (εγγράφως, με fax ή email) μέχρι τις 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, 56429, Θεσσαλονίκη, Fax: 2313 324375, e-mail: promithies2@psychothes.gr)
 • Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες.
 • Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη.
 • Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από την υπεύθυνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ψ.Ν.Θ., κα. Καρπούζη Μαρία όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324116.
 • Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.