ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής «Λογιστικών υπηρεσιών» (για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) – CPV 79211000-6.
Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 68/14.12.2015/ (θέμα 6ο ) απόφαση της ΕΠΥ «Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της ολομέλειας της Ε.Π.Υ. που ελήφθησαν κατά την υπ’ αριθμ. 65/17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), και την υπ’ αριθμ. 67/19.11.2015/24.11.2015» παρακαλούνται οι προμηθευτές, οι επίσημοι φορείς ή και ενώσεις των ιδίων προμηθευτών, που δραστηριοποιούνται στον χώρο, εντός είκοσι (20) ημερών, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας, τεχνικές προδιαγραφές παροχής «Λογιστικών υπηρεσιών» σε έντυπη και μαγνητική μορφή προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση της ΕΠΥ, της οποίας το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής (http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwnygeias/enhmerwsh/1283- anakoinwseis).
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 14.00, στο Τμήμα προμηθειών του Νοσοκομείου Λαγκαδά196 Τ.Κ 56430, Τηλ. 2313324377, E-mail: promithies@psychothes.gr
Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος .