Έναρξη επαναλειτουργίας Παρατηρητηρίου /Observatory

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Παρατηρητήριο/ Observatory του έργου με ακρωνύμιο «Equal2Health», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V –A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», θα ξεκινήσουν εκ νέου από 14/09/2020.
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για ραντεβού θα είναι διαθέσιμη από 02/09/2020, τις ώρες
λειτουργίας της Γραμματείας του «Παρατηρητηρίου (Δευτέρα & Τετάρτη και ώρες 15:00-20:00, στο τηλέφωνο 2313-324268).


The Scientific Manager of the project The Project Manager of the project
Michailidou Varvara Markopoulou Maria

Διαθέσιμα αρχεία