Αρχείο Τεχνικές Προδιαγραφές προς Διαβούλευση

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υγειονομικές Υπηρεσίες στο χώρο εργασίας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στο χώρο εργασίας, τίθενται σε Δημόσια…

Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τις Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι…