Εταίροι Έργου

General Hospital of Thessaloniki «G Papanikolaou» - PHT, Unit Psychiatric Hospital of Thessaloniki LB(PB1) – Body Code:1083504
General Hospital of Thessaloniki «G Papanikolaou» – PHT, Unit Psychiatric Hospital of Thessaloniki / Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
http://www.psychothes.gr
http://www.psychothes.gr/equal2health/
Cardiology Society of Northern Greece PB2 – Body Code:5040891
Cardiology Society of Northern Greece/ Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
http://www.kebe.gr
http://kebe.gr/default.aspx?pageid=186
Intermunicipal Agency of Western Countryside of Thessaloniki Nefeli PB3 – – Body Code: 40402069
Intermunicipal Agency of Western Countryside of Thessaloniki «Nefeli»/Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη
http://www.kek-nefeli.gr
http://www.kek-nefeli.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=226&lang=el
Regional Health Insurance Fund PB4 – Body Code: 98000201
Regional Health Insurance Fund – Smolyan /Регионална Здравноосигурителна Каса – гр. Смолян
https://www.nhif.bg
Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC PB5 – Body Code: 98000191
Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC/Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД
http://www.1.mbal-devin.com
Diagnostic and Consulting Center Aleksandrovska Ltd PB6 – Body Code: 98000190
Diagnostic and Consulting Center «Aleksandrovska» Ltd/Диагностично – консултативен център, Александровска” ЕООД
https://dkc-alexandrovska.com
https://dkc-alexandrovska.com/%D0%B4%D0%BA%D1%86-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A/
Μετάβαση στο περιεχόμενο