Αιμοδοσία

Τα νοσοκομεία Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” και ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αποτελούν πλέον ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό Δημιουργήθηκε Αίθουσα Αιμοδοσίας στις εγκαταστάσεις του Ψ.Ν.Θ., που παράλληλα με την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αιμοδοτών.

Στους χώρους αιμοδοσίας των δύο νοσοκομείων μπορούν να προσφέρουν αίμα συγγενείς/φίλοι ασθενών που νοσηλεύονται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας, σύλλογοι και ομάδες εθελοντών αιμοδοτών.

Επίσης θα λαμβάνονται δείγματα αίματος από εθελοντές δότες αιμοπεταλίων και αιμοποιητικών κυττάρων.

Διαθέσιμα αρχεία