Τηλέφωνα Ραντεβού Εξ. Ιατρείων

ΙΑΤΡΕΙΟΤΗΛ.
Ε.Ι. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ, ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΤΛ)
2313 324 167 & 689
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ2313 324 286
ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ2313 324 266
Α’ ΟΞΕΑ2313 324 235
Β’ ΟΞΕΑ2313 324 237
Γ’ ΟΞΕΑ2313 324 244
Δ’ ΟΞΕΑ2313 324 246
Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ2313 324 165
Ε.Ι. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ2313 324 320