Εργαστήριο με θέμα «Εισαγωγή στη Θεωρία και πράξη της Κινητοποιητικής Συνέντευξης (Motivational Interviewing)»

Το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του κύκλου εκπαιδευτικών συναντήσεων 2017-2018, θα υλοποιήσει στις 13 & 14 Ιουνίου 2018 εργαστήριο με θέμα:

«Εισαγωγή στη Θεωρία και πράξη της Κινητοποιητικής Συνέντευξης (Motivational Interviewing)».

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής στην κ. Αθηνά Χατζή (2313-324186 & 2313-324606).

Διαθέσιμα αρχεία