Διαγωνισμοί

13

Δεκ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV (31710000-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV (31710000-6) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),...
Περισσότερα

13

Δεκ 18

Συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25655/03-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού CPV 33141620-2. Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 25655/03-12-2018 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ:18 PROC004112308)

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινίσεις επί του είδους με α/α 7 Τροχήλατη βάση στο Πίνακα των ζητούμενων ειδών της ανωτέρω Πρόσκλησης. Σχετικά με το...
Περισσότερα

3

Δεκ 18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV 33141620-2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΡΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV 33141620-2 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΡΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ...
Περισσότερα

8

Νοέ 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33141620-2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTEREGV-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  CPV 33141620-2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTEREGV-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for...
Περισσότερα
1 2 3 6