Απευθείας Αναθέσεις

14

Ιούν 17

: «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), , σύμφωνα με την Γ-1 Αίτηση Εξωσυμβατικών Υπηρεσιών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την Αποκατάσταση τοπικών...
Περισσότερα

13

Ιούν 17

“ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την επισκευή των μηχανημάτων στα πλυντήρια του Ψ.Ν.Θ.
Περισσότερα

1

Ιούν 17

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολαόυ ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2785/23-03-2016 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά των...
Περισσότερα

1

Ιούν 17

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ).»

Το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2784/22-5-2017 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την...
Περισσότερα

1

Ιούν 17

«ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)»

Το Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ( Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2786/23-05-2017,3117/12-05-2017,3124/24-05-2017 Αιτήσεις Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αγορά...
Περισσότερα

1

Ιούν 17

: “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2782/23-05-2017 Αίτηση Προμήθειας Εξωσυμβατικών Ειδών, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών,...
Περισσότερα

17

Μαΐ 17

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) λαμβάνοντας υπόψη την 5η/28-04-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και τις διατάξεις του Ν.4412/2017 άρθρο 118, προβαίνει στην...
Περισσότερα

11

Μαΐ 17

“ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την αντικατάσταση της υπάρχουσας δεξαμενής συμπυκνωμάτων με τον εξοπλισμό...
Περισσότερα

11

Μαΐ 17

: “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ CONTROL ROOM-ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων 50 ζευγών για την...
Περισσότερα

11

Μαΐ 17

: “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ”

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση με τη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια και εγκατάσταση συναγερμών στον Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Σταθμό...
Περισσότερα